Ubytovanie

Hotel INTERNATIONAL****

Hotel Lesná****

Hotel Forton***

Golfový rezort Black Storck

Golfový rezort Black Storck

golfrecepcia@golfinter.sk
www.golftatry.sk

APLEND Tatry Holiday Resort

APLEND Tatry Holiday Resort

tatry@aplend.com
www.aplend.com

APLEND Natur Resort

APLEND Natur Resort

tatry@aplend.com
www.aplend.com