Úvod > Predstavujeme > Veľká Lomnica

Veľká Lomnica

Dejiny Veľkej Lomnice začínajú už v praveku pred 4000 rokmi. Dokazujú to významné archeologické nálezy. Na území obce sa nachádza opevnené sídlisko z konca doby kamennej a začiatku doby bronzovej, nazývané Burchbrich. Prvá písomná zmienka o Veľkej
Lomnici pochádza z roku 1257. Vzácne nástenné maľby sú ukryté v rímsko-katolíckomkostole sv. Kataríny Alexandrijskej.

Atraktívna poloha obce s prekrásnou panorámou Vysokých i Belianskych Tatier spolu s postupným budovaním komplexov cestovného ruchu ju predurčila stať sa modernou podtatranskou obcou so vzácnou minulosťou a perspektívnou budúcnosťou. Geotermálny vrt s liečivými účinkami bude základom na vybudovanie termoklimatických kúpeľov a rozšíri rozmer turistického relaxačného centra pod Tatrami.