Úvod > Predstavujeme > Stará Lesná

Stará Lesná

Stará Lesná bola založená rodinou Berzeviczy v druhej polovici 13. storočia. Hneď po založení obce ešte v 13. storočí tu bol postavený kostol, ktorý bol zasvätený apoštolom sv. Petrovi a Pavlovi. Jej obyvatelia sa zaoberali prevažne chovom dobytka, výrobou plátna, prácami v lesoch a neskôr i horským vodcovstvom. V súčasnosti je Stará Lesná vďaka svojej výhodnej polohe významným turistickým strediskom.