Úvod > Predstavujeme > Mlynica

Mlynica

Osada Milymbach bola založená v prvej polovici trinásteho storočia. Patrila do Spoločenstva spišských Sasov, vznikla v rámci nemeckej kolonizácie Spiša. Neskôr sa stala majetkom Spišského hradu. Ako prvá na Spiši prijala protestantizmus. Obec prvýkrát spomínajú v roku 1268 v starých listinách. Názov obce vznikol podľa mlynov, ktoré tu kedysi stáli, kým sa ešte miesto ani nepovažovalo za obec, ale skôr za osadu. Dnes sú mlyny a ich účel už len minulosťou. Dominantou obce je románsky katolícky kostol sv. Margity Antiochijskej z trinásteho storočia. Hlavný oltár je dielo Majstra Pavla z Levoče z rokov 1515 - 1520.

V minulosti bola obec zameraná na poľnohospodárstvo a tento trend, či skôr zameranie si udržuje dodnes. Z Mlynice od devätnásteho storočia pochádzalo veľmi veľa známych tartranských vodcov, skúsených horalov, ktorí poznali hory ako svoju dlaň.