Úvod > Predstavujeme > Aplend ltd., Apartments and Resorts

Aplend ltd., Apartments and Resorts

Spoločnosť APLEND vznikla spojením samostatne podnikajúcich subjektov v podtatranskom regióne s cieľom rozšíriť ponuku pre svojich zákazníkov a vybudovať sieť kvalitatívne porovnateľných zariadení v turisticky atraktívnych oblastiach Slovenska a strednej a východnej Európy. Subjekty vytvárajúce APLEND podnikajú v cestovnom ruchu na Slovensku už 15 rokov formou organizovania výjazdovej cestovnej kancelárie a ostatných 7 rokov aj formou prevádzkovania vlastných ubytovacích a reštauračných kapacít. Napriek prevládajúcej ekonomickej kríze si prevádzky siete APLEND nielen zachovali ale ešte aj zlepšili svoje výkony – rozšírili sa, privítali viac zákazníkov pri zachovaní predajných cien. V strategickom pláne spoločnosti na najbližšie obdobie je rozšíriť svoju ponuku o ďalšie objekty poskytujúce ubytovanie apartmánovým spôsobom a to vo Vysokých a Nízkych Tatrách, na Liptove, na Východnom a Južnom Slovensku. Medzinárodný rozvoj sa sústredí na horské strediská v okolitých štátoch a prímorské strediská na Čiernomorskom pobreží.

Okrem rozvoja jednotlivých ubytovacích kapacít sa spoločnosť sústredí na rozvoj klientely tak, aby boli kapacity vždy optimálne využité. Z toho dôvodu na potenciálnych zdrojových trhoch zakladá pobočky, ktoré tam propagujú kapacity siete APLEND. V najbližšej dobe ma spoločnosť APLEND v štádiu jednania otvorenie pobočky v Kyjeve so zameraním na ukrajinský, ruský a všeobecne postsovietsky trh.